fredag 16. oktober 2009

Spilleren i fokus - talentutvikling

Det er mulig å melde seg på et eget spillerutviklingsprogram som kjøres på Moa 7 torsdager fom. 29/10 (kl. 16:00 - 17:30). Treningene kjøres i regi av byprosjektet av Jan Erik Audsen. Jan Erik Audsen er spillerutvikler for FFK, og spilte på FFK i mange år.

Hovedfokus for utespillere: Å forsere en motspiller
Hovedfokus for keepere: Plassering i målet og fallteknikk.
Prisen er kr. 700,-

Gutta fikk med seg et ark hjem fra spillermøte den 15/9.

Treningstider ut 2009

I uke 43 vil vi trene mandag og torsdag klokken 18:30 - 20:00.

Fra og med uke 44 vil vi trene mandag og onsdag klokken 18:30 - 20:00.

Spillermøte etter trening onsdagene 4/11 og 2/12.

Etter 2/12 vil vi ta oss en liten pause til over nyttår. Vi legger altså opp til treningsfri i desember.

Regler for team 98

Vi har hatt noen tilløp til mistrivsel blant gutta på laget. Først og fremst på grunn av krangling/erting/skittkasting noen av gutta i mellom. Et begrenset problem, men vi ønsker å knipe alt slikt i starten.

På spillermøte 15.10.2009 hadde vi derfor en øvelse hvor gutta selv skulle lage regler for hvordan de skal oppføre seg mot hverandre på trening, kamp og for øvrig. Vi diskuterte også hva som skulle skje dersom noen bryter reglene. Engasjementet var upåklagelig!

Vedlagte PDF-fil er de reglene og konsekvensene som gutta ble enige om: Regler for team 98